Община Габрово

Общински спортни имоти

Нови тренировъчни зали за тенис на маса и бойни спортове ще има в СК "Христо Ботев"

Sportno hale podpokrivnoПроектът на Община Габрово за създаване на зали за тенис на маса и бойни спортове ще бъде финансиран със средства по „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика. Това реши Управителният съвет на програмата по време на вчерашното си заседание. Одобреният бюджет за обекта е 215 990 лв., като приносът на Община Габрово е 109 075 лв. със срок за изпълнение до края на 2020 г.

Предвижда се преустройство на подпокривното пространство в спортното хале на комплекс „Христо Ботев“, което не се използва в момента. Строителните работи ще обхванат малко над 600 кв. м., те ще разделят помещението на две за нуждите на двата спорта, ще има обща част за физическа подготовка, съблекални и санитарни възли. Включена е доставка и монтаж на техника за инсталациите – отоплителна, вентилационна, водопроводна, електрическа, пожароизвестителна.

Капацитетът на новите тренировъчни зали е за 30 души общо, като се очаква по 100 човека дневно да ги посещават. В момента базата се ползва от спортни клубове по акробатика, гимнастика, бокс, джудо, лека атлетика, спортна стрелба, тенис на маса и корт, футбол.

Бенефициентите по програмата са задължени да предвидят професионално обучение за придобиване на квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни чрез обучение в областта на архитектурата, строителството, здравеопазването и социалните услуги. Процент от работниците на обекта ще са безработни, за които ще бъдат осигурени временни работни места.

В периода 2014 – 2016 г. в спортното хале бе извършен основен ремонт чрез внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност със средства от Националния доверителен екофонд. През 2013 г. след голямата буря покривът на халето бе цялостно ремонтиран. Прозорците и вратите са с нова алуминиева дограма, направена е топлоизолация на фасадите и вътрешните помещения.

    archive