Клуб по спортни танци "Ритмика"

Контакти:

Веселина Жекова - 066/ 80 09 63, мобилен - 0899 150 623

http://sites.google.com/site/ritmikaclub