Община Габрово

Общински спортни имоти

БК"Чардафон-Орловец" и СКГ"Бадминтон" ще получат средства от ММС

MMCДва габровски спортни клуба ще получат финансиране от Министерството на младежта и спорта по Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2017-а. Баскетболен клуб “Чардафон-Орловец“ ще бъде субсидиран с 5000 лева. Дейностите по изготвения от клуба проект ще бъдат проведени в два етапа – от 01 март до 16 юни и от  02 октомври до 22 декември 2017-а. Финансиране на стойност 4700 лева ще получи и СК Габрово „Бадминтон“ за заниманията с децата, които ще се проведат в периода 01 март – 15 август 2017-а.

Министърът на младежта и спорта одобри 184 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програма „Спорт за децата в свободното време” и определи средства в размер на 1 043 500 лева за финансиране на одобрените проекти. През 2017-та Програмата ще се реализира в 65 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 8 000 деца да се включат в безплатни спортни занимания по 36 вида спорт, под ръководството на 364 квалифицирани спортни специалисти.

Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие, използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици, формиране на социални качества – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на „Феър плей“.

    archive